Treningsavgifter 2020

Postet av Veitvet Sportsklubb den 30. Mar 2020

Veitvet Sportsklubb avventer med å sende ut treningsavgifter for 2020 pga korona-viruset. Vi vet ikke når vi kommer i gang med trening igjen, og må se an lengden på oppholdet i aktivitet før vi kan sette treningsavgifter for i år.


Dette gjelder ikke dans, da vår eminente instruktør fortsetter sitt arbeid og sender ut videoer med dansetrening til de som deltar på dans.


Vi håper at vi kommer i gang med normal aktivitet så snart som mulig, men det er viktig å følge myndighetenes anbefalinger og at alle er flinke til å holde avstand, er nøye med håndvask, og hoster i albuen.


0 Kommentar

Møteplass Veitvet er stengt inntil videre

Postet av Veitvet Sportsklubb den 12. Mar 2020

På grunn av Corona-viruset ser vi oss nødt til å stenge dette tilbudet frem til krisen er over.

Vi vil gi beskjed så snart vi vet når vi kan starte opp igjen.
0 Kommentar

Veitvethallen er stengt

Postet av Veitvet Sportsklubb den 12. Mar 2020

Bymiljøetaten har i dag stengt alle kommunale haller, og det gjelder også Veitvethallen.


Melding fra BYM følger:

Oslo kommune Bymiljøetaten 

Stenging av alle kommunale idrettsanlegg 

Med bakgrunn i Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd og anbefalinger knyttet til håndtering av koronaviruset, har Bymiljøetaten besluttet å stenge alle kommunale idrettsanlegg for aktivitet inntil videre. Det gjør vi for å begrense smitterisiko, og gjelder på ubestemt tid. Vi følger FHI sine råd og anbefalinger fortløpende, og kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt. 

Mer informasjon rundt FHI sine anbefalinger knyttet til håndtering av koronaviruset, finner dere på FHI sine nettsider, her: https://www.fhi.no/0 Kommentar

Veitvet SK avlyser all aktivitet i klubben!

Postet av Veitvet Sportsklubb den 11. Mar 2020

På bakgrunn av anbefaling fra Oslo idrettskrets, velger Veitvet SK nå å avlyse all aktivitet fra og med i dag og frem til situasjonen vi er i er avklart.

Dette innebærer all trening, kamp og annen aktivitet hvor flere personer møtes. 

Bakgrunnen for avgjørelsen er et forebyggende tiltak mot Koronaviruset som sprer seg i Norge om dagen. 

Vi ser at stadig flere arrangementer avlyses rundt omkring i landet. Vi ønsker å være i forkant for å unngå risiko for smitte.


Melding fra Oslo Idrettskrets:

Anbefaler stans av all organisert idrett i Oslo


Oslo kommune har i dag hevet beredskapsnivået for spredning av Koronaviruset. Det er fastsatt forskrifter av betydning for Osloidretten og som all organisert idrett i Oslo bes forholde seg til.

Det er innført forbud mot større arrangement og krav om at bl.a. forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet. For alle praktiske formål er det neppe forsvarlig å gjennomføre det meste av normal idrettsaktivitet.

Byrådet ber om at alle bedrifter, organisasjoner og innbyggere gjør det som står i sin makt for å redusere spredning av Koronaviruset. – Idretten må ta sin del av ansvaret og delta i den dugnadsinnsatsen som kommunen ber om, sier styreleder i Oslo Idrettskrets Sveinung Oftedal.

Store idrettslag som Kjelsås IL og Bækkelagets spkl har allerede innført stans av all idrettslig aktivitet og Oslo Idrettskrets ber om at alle idrettslag vurderer det samme.


Forbud mot større arrangement

Arrangører med mer enn 100 deltakere må ha eksplisitt tillatelse for gjennomføring og må søke bydelen om dette.

Det er innført generelt forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, både innendørs og utendørs.

Det er viktig å være klar over at uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i de kommunale forskrifter er straffbart, jf. smittevernloven § 8-1


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline