Retningslinjer for trening av yngre lag, oppstartsmøte

Postet av Jon Bjørkerot den 13. Mai 2020

Neste uke starter vi opp trening for de yngre lag, 7-11, år på ballsletta. For å få ut riktig-, og viktig informasjon, kaller vi derfor inn til et oppstartsmøte for trenere/ lagledere i forbindelse med dugnaden, tirsdag kl 17, ved containeren.

Det er viktig at alle lag som skal starte trening før sommeren stiller en representant (eller flere:) ) på dette møtet. 

Her vil vi gå gjennom inn- og utmarsj fra treningsfelt, håndtering av utstyr, håndhygiene, osv.

Det settes ikke opp faste treningstider, men dere oppfordres til å benytte de samme tidene som ble benyttet i høst, slik at vi unngår for mange lag samtidig på feltet. Det bør være plass til 3 samtidige treninger. Vi håper og tror at dette vil gå seg til av seg selv.

Vedlagt finner dere en treningsveileder, samt noen øvelser som er tilpasset de nasjonale retningslinjene.


JIF Trygg trening veileder barnefotball.docx

JIF Barnefotball - Korona.docxKommentarer

— Guest