Innkalling til årsmøte i Veitvet Sportsklubb

Postet av Morten Dahl-hansen den 14. Feb 2023

Til medlemmene i Veitvet Sportsklubb

Innkalling til årsmøte i Veitvet Sportsklubb  2023.

Styret innkaller herved til årsmøte i Veitvet Sportsklubb .

Årsmøtet avholdes 23. mars 2023 på SFO-huset, Veitvetveien 17 kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes klubben senest 5. mars 2023 til post@veitvet-sportsklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, www.veitvet-sportsklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Veitvet Sportsklubb  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Veitvet Sportsklubb . Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Veitvet Sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på e-post post@veitvet-sportsklubb.no.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Saksliste årsmøte 2023.pdf

Årsberetning 2022.pdf

Resultatregnskap.pdf

Balanse.pdf

Budsjett.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre.pdf

Styrets innstilling til ny valgkomite.pdf

Organisasjonsplan.pdf
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.