OBS: ÅRETS "IDRETTSFESTIVAL" AVLYSES

AV HENSYN TIL SMITTEFARE.